Supporters aan het woord

Hoe is het nu met? Daan de Bruin

In de rubriek ‘Hoe is het nu met?’ nemen we contact op met oud-collega’s. Dit keer is het de beurt aan Daan de Bruin. Tot ongeveer een halfjaar geleden was hij bij ons in dienst als trainee. Mogelijk komt Daan je bekend voor. Dat kan kloppen. Hij is namelijk model op onze website en socials. Wij gingen bij hem langs en vroegen hem naar z’n tijd bij ons en naar wat hij nu doet.

Kun je jezelf voorstellen? 

Ik ben Daan de Bruin, ik ben 28 jaar en woon in Nijmegen.

Hoe en wanneer ben je bij Public Support terecht gekomen?

Iets meer dan twee jaar geleden ben ik via een oud-studiegenoot bij Public Support terecht gekomen. Zij had mij dit aangeraden en omdat ik na mijn studie graag een baan in de publieke sector zou willen, leek dit een mooie stap. Na mijn eerste stageperiode met bijbehorende opleidingen van Public Support ben ik aan de slag gegaan bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ik had bij Cindy Lans, mijn regiodirecteur, aangegeven dat ik interesse had in duurzaamheid en de natuurlijke omgeving. De Omgevingsdienst is dan een mooie organisatie om voor te werken.

Welke opdrachten blijven je bij?

Bij de ODRA heb ik veel verschillende dingen gedaan. De eerste opdracht was het opschonen van het zaaksysteem vanuit het team Functioneel Beheer. Dit was eerlijk gezegd een best wel eentonige opdracht, maar naast de minder leuke werkzaamheden heb ik zelf initiatief genomen door ook leukere taken op te zoeken in die organisatie. Zo ben ik bij team Energie terecht gekomen, daar heb ik een halfjaar een onderzoeksopdracht gedaan. Het resultaat hiervan was een beleidsadvies over een overlegstructuur voor de landelijke vereniging van omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL). Dit was een erg leuke opdracht omdat ik verantwoordelijkheid kreeg en veel in gesprek was met mensen van ministeries, provincies en landelijke overheidsorganisaties. Daarna ben ik in team Energie blijven plakken en heb ik iemand vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Gedurende die periode ben ik behalve projectmedewerker ook meer projectleiderstaken gaan krijgen van de manager. Ik kreeg veel ruimte om me te ontwikkelen. Ook ben ik aangesloten gebleven bij overleggen van Omgevingsdienst NL wat betreft Energie en Circulaire Economie. Richting het einde van vorig jaar kreeg ik bij Omgevingsdienst NL de mogelijkheid om als projectleider een landelijk project op te zetten. Tegelijkertijd wist ik dat er bij ODRA een vacature voor Adviseur Uitvoeringsbeleid zou komen. Dat landelijke project met thema energie vond ik erg leuk om te doen. Het was wel veel vergaderen en mailen, maar we droegen bij aan een goed doel en iedereen was tevreden over het verloop.

Tussen de leuke opdrachten bij de ODRA door heb ik ook een tijdje bij de gemeente Apeldoorn gewerkt als projectsecretaris. Op zich ging dit goed, maar het thema waar ik daar (administratief) bij betrokken was, uitvoer van bouwprojecten, sprak me niet echt aan. Daarom beviel die opdracht niet zo. Zo zie je dat je ook af en toe een opdracht moet aannemen die niet helemaal bij je past, maar daar leer je wat je minder ligt.

Hoe kijk je terug op je tijd bij Public Support?

Ik kijk met plezier terug op mijn tijd bij Public Support. Ik ben erg blij dat ik via Public Support een ingang heb weten te vinden in de publieke sector en dat ik de omgevingsdienst heb leren kennen. Die kende ik voorheen nog niet. Het feit dat het een semioverheid is die zelf ook ruimte krijgt van haar partners voor ontwikkeling spreekt mij erg aan. Ik heb me kunnen ontwikkelen en heb veel geleerd. Dit hangt natuurlijk af van je eigen initiatief bij de opdrachtgever. Als je zelf initiatief toont, krijg je vaak genoeg kansen om je te bewijzen en dus te ontwikkelen. Ik ben blij dat ik via Public Support die kansen heb kunnen creëren.

Wat doe je nu?

Zoals ik al zei was er bij de ODRA een vacature voor Adviseur Uitvoeringsbeleid. Mijn teamleider bij de ODRA wees me hierop en heeft ook gevraagd of ik hier op wilde solliciteren. Het was een redelijk lang proces tot de vacature definitief was, maar eenmaal daar was ik er klaar voor om de overstap te maken naar de ODRA en weg te gaan bij Public Support. Dit was een kans om me nog verder te ontwikkelen. Mijn werk nu bestaat uit beleidsadvies ontwikkelen voor de regio Arnhem, met in gedachte de uitvoering van de omgevingsdienst en het beleid van de gemeenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen. Daarnaast ben ik ook projectleider bij de ODRA en draai ik een project binnen het thema Externe Veiligheid. Verder ben ik lid van de Ondernemingsraad geworden om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de organisatie.

Wat betekent ‘Werk met je Hart’ voor jou?

Werk met je Hart betekent voor mij dat je werk hebt waarin je je interesses en affiniteit kwijt kan. Voor mij is dat duurzaamheid van de omgeving. Maar daarnaast doet het mij goed om in je werk ook een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van iets. Dat kan zijn een organisatie (zoals in de OR) of kwaliteit van de werkprocessen en de aansluiting van praktijk bij beleid. Daarnaast is het belangrijk dat je op werk een fijne sfeer hebt, dat maakt het werk ook een stuk leuker. Bij Public Support heb ik de sfeer altijd als prettig ervaren, evenals bij de ODRA.